Akupunktur

Akupunktur er en helhetlig behandlingsform hvor man benytter nåler for å gjenopprette den naturlige balansen i kroppen.

Enhver plage sees på som en ubalanse i kroppens energimeridianer og ved å åpne blokkeringer i disse vil man effektivt kunne behandle og forebygge et sykdomsforløp. Energi går som en bølge gjennom meridianene og ved stagnasjoner vil man kunne lese dette på kroppens overflate, som for eksempel forandringer i pulsen, tungen og muskelspenninger langs ryggsøylen. Man setter symptomene i system for å skape en behandling som er unik for hver enkelt pasient.

Akupunktur oppstod i en tid da legen fikk betalt for å holde folk friske, og ikke kun behandle de når de først var blitt syk. Derfor er teknikkene som benyttes også svært godt egnet til å forebygge.