Helhetsterapi

Kroppen består av flere system som er møysommelig vevd sammen. Helhetsterapi fokuserer hovedsakelig på energi-, nerve- og blodsystemet samt det emosjonelle. Ingenting skjer med ett av disse uten at de andre er med på å opprettholde balansen. Derfor er det viktig med en helhetlig tilnærming til ethvert problem siden det symptomet som er mest dominerende må ha en tilsvarende motvekt selv om dette ikke nødvendigvis gir det samme ubehaget hos pasienten.

Smerte er et eksempel på symptomer fra nervesystemet og kan ofte fjernes lett ved akupunkturteknikker, men dersom det er en betennelse i tillegg må man behandle blodsystemet også, kanskje med kostholdsjusteringer. Dette for å oppnå effektiv behandling som er varig.