Strukturell Integrering

Kroppen må til enhver tid forholde seg til tyngdekraften, derfor er ubalanser i muskel-, bindevev- og skjelettsystemet ofte synlige på kroppen både i form av anatomi og fysiologi. Har man for eksempel smerter i et kne, vil man ofte avlaste dette ved å lene seg mer over på det andre benet og derved kanskje vri overkroppen for å ikke falle. Derfor er det viktig å se hele mønster i hvordan kroppen forholder seg til strukturelle ubalanser og ikke falle for fristelsen ved å kun behandle lokalt.

Noen ganger er en smerte et resultat av et forskjøvet tyngdepunkt og i så måte kan man si at den smertefulle delen gjør det eneste rette i sitt forsøk på å skape likevekt i forhold til tyngdekraften. Varig bedring oppnås først når alle kroppens strukturer er balansert i forhold til hverandre, derav navnet strukturell integrering.